Programmatisk publisering

Systemer for å "forutse" hvilket innhold den inviduelle brukeren vil ha, og å tilpasse innholdet deretter.

Marketing automation

Systemer for å automatisere kundeløp, tilpasse budskap til enkeltsegmenter, sette opp triggere som utløser markedsføringshenvendelser mm.

Omnichannel

Hvordan kjenne igjen kunden fra flate til flate og gjenbruke data på tvers av verktøy og systemer?